Aktuality

ROZPOČET NA ROK 2016-2021 - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Zoznam aktualít

ROZPOČET NA ROK 2016-2021 - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
POZVÁNKA : Lesné a pozemkové spoločenstvo Bodovce
Zápis detí do Materskej školy
Harmonogram vývozu odpadu
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE A ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE