Kultúra

Október mesiac úcty k starším 2016

< 1 2 3 4 5 6 >

Obecná zabíjačka 2016.

Dňa 23.01.2016 sa už tradične v obci Bodovce konala obecná zabíjačka. Začínalo sa už o siedmej hodine ráno za veľkého mrazu -11°C. Voda v kotloch vrela a všetci boli pripravení na príchod prasaťa a nášho profesionálneho mäsiara Dušana Golodžeja. Vyčistenie prasaťa a jeho rozobratie prebehlo hladko, každý už poznal svoju úlohu pri príprave zabíjačkových špecialít. Prví hostia prichádzali okolo 15.00 hod. Celý priebeh akcie nám hrala vynikajúca Sabinovská ľudová skupina. Všetci spievali, tancovali a zabávali sa. Už tradične sa vyhodonocavala najlepšia gazdinka cukrárka, ktorá napiekla najlepší koláč. Svojou prítomnosťou nás poctili aj starostovia z okolitých dedín. Všetky zabíjačkové špeciality chutnali vynikajúcu a zábava sa konala až do neskorého večera. Bodovská obecná zabíjačka sa stáva už legendou a naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jej príprave podieľali, alebo prispeli na jej uskutočnenie.  

Fotografie z obecnej  zabíjačky roku 2015 sa nachádzajú v priečinku fotogalérie.

< 1 2 3 4 5 >

Stolnotenisový turnaj počas jarných prázdnin 2015

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Október mesiac úcty k starším 2014

ZAS JE TU JESEŇ, PLYTVÁ FARBAMI, HRÁ NÁM SVOJU PIESEŇ SUCHÝMI LISTAMI. Október nám už každoročne pripomína jednu vzácnu cnosť, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k našim otcom a k našim mamám. Dňa 24.10.2014 sme sa s našimi staršími občanmi stretli v kultúrnom dome. Po privítaní a úvodnej básni sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce - František Jusko. Program začali detičky z materskej školy, ktoré všetkým vyčarili úsmev na tvári. Svoju hru predviedol Jarko Baláž, žiak základnej školy a potom program pokračoval vystúpením ostatných detí zo Základnej školy v Bodovciach. O radosť a dobrú náladu sa postarala skupina "Čurbes" zo Sabinova. Občanom, ktorí v tomto roku oslávili svoje životné jubileum starosta obce poblahoželal a obdaroval ich kvetom. Kytičky dostali aj najstarší občania našej obce - Motýľová Margita a Varga František. Posedenie pokračovalo obdarovaním všetkých pozvaných krásnymi vankúšikmi od Obecného úradu a darčekami od detí z materskej školy. A potom - káva, čaj, zákusok, spev, tanec, dobrá nálada a Čurbes. Ďakujeme Vám rodičia, starí rodičia, za to, že Vás máme. Prajeme Vám veľa zdravia a veľa lásky, ktorá je bezpečným úkrytom pre nás všetkých.
< 1 2 3 >

Mesiac úcty k starším 2013.

"Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a neradno o priazeň žobre. Takí sú naši starí otcovia a staré mamy." Aj tento rok sa v našom kultúrnom dome konalo spoločné stretnutie pre seniorov našej obce. Začalo sa 18.10.2013 o 16.30 hod. privítaním všetkých dôchodcov a hostí starostom obce, p. Františkom Juskom. Pozdraviť a vyčariť všetkým úsmev na tvári prišli naše malé slniečka - detičky z materskej školy. Po nich sa svojou jesennou kyticou pozdravov a želaní predstavili deti zo Základnej školy v Bodovciach. Bombónikom pre našich dôchodcov bolo vystúpenie "Arane z Jarovníc" / p. Márie Triščovej /, ktorá celý kultúrny dom rozosmiala. Peknými ľudovým piesňami sa predstavili "dievčatá" zo súboru Sabinovčan-vytrvalci. Piesne všetkých pohladili na duši a mnohých aj rozospievali. Naši seniori dostali pekné darčeky od detí, aj od obecného úradu. Zvlášť boli kvetom ocenení dôchodcovia, ktorí sa v tomto roku dožili životného jubilea. Nasledoval koláčik, kávička, spev, spomienky a dobrá nálada. " A jeseň života hýrila farbami, hrala svoju pieseň - úsmevom, vráskami."
< 1 2 3 >

Obecná zabíjačka.

V Sobotu 26. Januára 2013 sa v obci Bodovce uskutočnila obecná zabíjačka. Začala sa pri východe slnka o 7.00 hodine prípravou vriacej vody. Na zabíjačke sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva aj obyvatelia obce, ktorý prišli už od rána pomáhať, aby všetko prebehlo hladko. Naším mäsiarom bol Dušan Golodžej, ktorému šla robota od ruky. Pán starosta sa ešte ani nestihol vrátiť z veteriny z Prešova a prasa už bolo podelené na stole. Ženy v kuchyni pripravovali rôzne dobroty a vonku sa varila rajcupa. Postupne začali prichádzať obyvatelia Bodoviec a na historicky prvú zabíjačku sa prišiel pozrieť aj starosta Šarišských Sokoloviec. Pani kontrolórka a pani poslancová obsluhovali prichádzajúcich ľudí a všetkých núkali zabíjačkovými dobrotami. Kultúrny dom bol neustále plný a ženy v kuchyni, ale aj ženy v obsluhe sa museli zvŕtať, aby stihli všetkých obslúžiť. Neskôr priniesol harmoniku Marian Varga a zábava pokračovala až do neskorých nočných hodín. Obec Bodovce zažila ďalšiu úspešnú kultúrnu akciu na ktorej sa mohli stretnúť obyvatelia obce. Naša vďaka patrí hlavnému sponzorovi Emilovi Juskovovi, ostatným sponzorom, ktorý prispeli na túto akciu, obyvateľom obce, ktorý pomáhali s prípravami, naším hosťom , ktorý sa zúčasnili na tejto kultúrnej akcii ale aj nášmu šikovnému mäsiarovi. Dúfajme, že si to o rok zopakujeme.
< 1 2 3 >

Mesiac úcty k starším 2012.

Piatok 26. 10. 2012. Na základe minuloročného úspechu aj tento rok obecný úrad, pani riaditeľka Materskej školy a naši vystupujúci pripravili kultúrny program pre našich najstarších. V spolupráci s pánom farárom, hneď po svätej omši, sa začal kultúrny program pre najstarších občanov obce Bodovce. Program začal príhovorom pána starostu a prednesom básne od našej poslankyne. Našich najstarších občanov potešilo aj vystúpenie škôlkarov z Materskej školy, a oni mohli vidieť aké majú šikovné vnúčatá. Medzi účinkujúcimi bola aj manželka pána starostu, báseň predniesla slečna Jusková a na klavíri zahrala slečna Škurlová. Po vystúpení škôlkarov, všetci dôchodcovia dostali dar (hrnček) a mohli sa ponúknuť zákuskom, kávou, čajom alebo vínkom. Pán starosta zablahoželal aj k jubilejnému výročiu všetkým tohoročným oslávencom. Program prišiel spestriť folklórny súbor Uzovčan a nebolo pochýb, že sa na nich všetci pozvaní veľmi tešili. Vystúpenie Uzovčanu bolo vysoko profesionálne a bolo vidno, že vystupujú s obrovským nadšením a radosťou. Vystúpenie folklórneho súboru pokračovalo aj spevom a tancom s našimi dôchodcami do neskorých večerných hodín. Nikomu sa z tejto akcie nechcelo ísť domov a ľutovať môžu len tí čo neprišli.
< 1 2 3 4 >
Všetkým účinkujúcim aj pozvaným chceme poďakovať za príjemný večer. Obecné zastupiteľstvo obce Bodovce.

Výlet škôlkarov na Spišský hrad 2012.

Výlet škôlkarov začal 22. 6. 2012, vonku bolo škaredé počasie, to ale neubralo z výletnej atmosféry nálady našich škôlkarov. Autobus prišiel načas a výlet sa mohol začať. Na výlet šli nielen škôlkari ale aj ich rodičia, starí rodičia, naše pani učiteľky a nechýbala ani zdravotníčka. Po príchode na Spišský hrad jemne mrholilo, ale naše deti nasadili rýchle tempo prehliadky hradu. Na hrade naše ženy najviac upútala hradná kuchyňa, oteckov mučiareň a samozrejme deti museli všetko vyskúšať. Najviac deti prejavili odvahu pri výstupe po strmom a úzkom schodisku na hradnú vežu, odkiaľ bol nádherný výhľad na celé okolie. Po prehliadke hradu a obede sme nastúpili do autobusu a namierili do zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi. Deti si poobzerali všetky zvieratá, ale najviac ich upútal nafukovací hrad. Počasie sa zhoršilo, tak sme zamierili do obchodného centra, kde je obrovské zábavné centrum a deti sa mohli vyhrať do bezvedomia. V autobuse niektorí spali, niektorí spievali a tak sa skončil výlet šťastne a bez úrazu.
< 1 2 3 4 >

Lampiónový sprievod škôlkarov.

31. 5. 2012. Každoročne na deň detí Materská škola v Bodovciach pod vedením pani riaditeľky Danky Tiritovej usporadúva pre rodičov škôlkarov večerný program. Po povinnej prezentácii a podpise začína program na dvore škôlky opekačkou. Rodičia spolu s deťmi pripravujú vlastné domáce dobroty. Deti sa medzi tým hrajú na školskom dvore a rodičia opekajú chutné klobásky a špekáčiky. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže vo zbieraní Tetrapakov, ktorú každoročne usporadúva firma milk AGRO. Celá akcia prebieha v príjemnej a veselej atmosfére až do zotmenia. V tomto okamihu už deti rozsvecujú svoje lampióny a začína sa nočný pochod. Tento rok sa sprievod za spevu rodičov pomaly poberal smerom do Šarišských Sokoloviec, kde sa v strede dediny otočil a vrátil smerom do škôlky. Nastal posledný bod programu, ale pre deti asi najpútavejší a to noc v škôlke. Takže tie najodvážnejšie detičky so slzou v kútiku oka hrdinsky strávia celú noc v škôlke. Samozrejme pani riaditeľka nezabudla pripomenúť, aby si rodičia v prípade núdze nevypínali mobilné telefóny. Nastala malá rozlúčka s deťmi a rodičia sa rozišli smerom domov a deti smerom do škôlky. Ďakujeme pani riaditeľke za usporiadanie tejto akcie, ktorá prispieva k zbližovaniu rodičov a na ktorú sa každoročne naše deti tak veľmi tešia.
< 1 2 >
Fotky z lampiónového sprievodu nájdete vo fotogalérii obce Bodovce - Lampiónový sprievod 2012.

Spoločné vystúpenie Materskej a Základnej školy ku dňu matiek a otcov.

23.5.2012. Naše deti a pani učiteľky z Materskej a Základnej školy si pre rodičov detí pripravili kultúrne predstavenie ku dňu matiek a otcov. Naše deti ukázali, aké sú talentované a ako majú radi svojích rodičov a pripravili si pre nás krásne predstavenie s malým darčekom na záver. Po skončení predstavenia starosta obce Bodovce František Jusko pozval rodičov na malé pohostenie v podobe kávy a čaju. Naša škola je spoločnou školou pre dediny Ratvaj, Bodovce a Šarišské Sokolovce, preto ďakujeme všetkým naším rodičom aj rodičom z ostatných dedín, že prišli v takom hojnom počte. Rovnako naša najväčšia vďaka patrí naším trpezlivým učiteľkám, ktoré s deťmi strávili veľa času pri príprave vystúpenia. Návštevou nás tiež poctil starosta obce Šarišské Sokolovce Daniel Mikolaj.
< 1 2 >
Všetky fotky nájdete vo fotogalérii obce Bodovce.

Október mesiac úcty k starším.

Dňa 26.10.2011 obec Bodovce zorganizovala stretnutie najstarších občanov našej obce. Na tomto stretnutí vystupovali naši škôlkari ale aj bývali žiaci našej školy. Príjemnú atmosféru pri káve alebo čaji dotvárala aj ľudová hudba zo Sabinova. Ďakujeme všetkým pozvaným ale aj účinkujúcim, že sa v takomto hojnom počte zúčastnili na tejto akcii.

Najstarší občania našej obce spolu s rodičmi našich škôlkarov.Naši najmenší
Naša šikovná pani riaditeľka a starosta obce Bodovce
Naši účinkujúci
Ľudová skupina zo Sabinova.