Kontakt

Toto webové sídlo www.obecbodovce.sk  spravuje Obec Bodovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad Bodovce

 

Bodovce 55

082 66 Uzovce 

IČO: 00 690 422

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres:Sabinov
Počet obyvateľov: 328
Rozloha: 752ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

 

Všeobecné informácie: bodovce@gmail.com
Podateľňa: bodovce@gmail.com
Starosta František Jusko,  Tel.: 0917 464 213, E-mail: starostabodovce@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: bodovce@gmail.com


 

Sekretariát:

Tel.: 051/4523652
Starosta František Jusko: starostabodovce@gmail.com
 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00  -obed - 13:00 -  15:00
Utorok: 7:30 - 12:00  -obed - 13:00 -  15:00
Streda: 7:30 - 12:00  -obed - 13:00 -  17:00
Štvrtok: 7:00 - 12:00  -obed - 13:00 -  15:00
Piatok: 7:00 - 12:00