Aktuality

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE

Grafická časť:

Schéma

Širšie vzťahy

Komplexný Bodovce

Komplexný Šarišské Sokolovce

Siete Bodovce

Siete Šarišské Sokolovce

Kompletná dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Bodovciach.

Textová časť:

Textová časť Bodovce

Zoznam aktualít

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
POZVÁNKA : Lesné a pozemkové spoločenstvo Bodovce
Zápis detí do Materskej školy
Harmonogram vývozu odpadu
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BODOVCE A ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE